Bandenlabel

Banden zijn voorzien van een label, een bandenlabel. Het label is hetzelfde als u kent van elektrische apparaten. Dit maakt het makkelijk om ze te vergelijken. Het bandenlabel geeft de waarde voor drie belangrijke prestatie-indicatoren: grip van de band op nat wegdek, de brandstofefficiëntie en het externe afrolgeluid. Het bandenlabel is een goede zaak. Het zal de verkeersveiligheid verbeteren, het is goed voor het milieu en per saldo ook goed voor uw portemonnee.

Banden vergelijken

Met het label kunt u banden met elkaar vergelijken en een duidelijke keuze maken als u nieuwe banden koopt. Er zijn echter tientallen criteria om de kwaliteit van een band te beoordelen. Niet alle criteria zijn dus in het bandenlabel opgenomen. Voorbeelden van criteria die niet zijn opgenomen zijn: slijtvastheid (kilometerrendement), remmen op droog wegdek, geluidsproductie in het voertuig, handling en aquaplaning.

Toekomstige Europese banden-labelling

Verordening 1222/2009 van de Europese Gemeenschap vereist dat alle banden die worden geproduceerd na juni 2012, en binnen de EU worden verkocht, vanaf november 2012 ofwel van een label moeten zijn voorzien, of vergezeld zijn van een label dat zichtbaar is opgesteld in het verkooppunt.

Onder ziet u een voorbeeld van het nieuwe EG-bandenlabel. Een soortgelijke etikettering wordt al geruime tijd gebruikt voor huishoudtoestellen zoals was- en vaatwasmachines. Meer informatie over de nieuwe verordening met bijbehorende FAQ’s is beschikbaar bij de European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA).

Het standaardlabel dat door de EU in 2012 zal worden geïntroduceerd, moet informatie bieden over drie specifieke parameters: grip op nat wegdek, brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies.

Bandenlabel

Brandstofefficiëntie

Één van de factoren die een invloed uitoefenen op de brandstofefficiëntie van een voertuig is de rolweerstand van de banden. Die beïnvloeding ontstaat door de vervorming van de banden tijdens hun rotatie waardoor energieverlies in de vorm van warmte wordt veroorzaakt. Hoe groter de vervorming, hoe hoger de rolweerstand en dientengevolge de hoeveelheid brandstof die nodig is om het voertuig voort te bewegen. Een verlaagde rolweerstand leidt dus tot een lager brandstofverbruik en daardoor ook tot een reductie van de voertuigemissies, waaronder die van CO2. Op het nieuwe label worden verschillende klassen voor rolweerstand opgegeven, met A voor de meest en G voor de minst brandstofefficiëntie band. De zwarte pijl (in dit geval B) naast de letterklasse geeft het prestatieniveau van het product aan.

Grip op nat wegdek

De belangrijkste rol van een band is het bieden van veiligheid in alle omstandigheden. Grip is hiervan één van de belangrijkste prestatiekenmerken. Een betere grip en een lagere rolweerstand vallen echter vaak moeilijk te verenigen, en leidden in het verleden gewoonlijk tot compromissen wat de prestaties betreft. Dankzij de nieuwe etikettering zullen klanten nu zelf kunnen beslissen welke prestaties zij van hun band verlangen. Op het label zal worden vermeld tot welke van zeven klassen een band behoort,  van ‘A’ voor de beste grip op nat wegdek, tot ‘G’ voor de slechtste.

Extern geluid

Geluidshinder door het verkeer is een belangrijk milieuprobleem en wordt bepaald door: 1. Verkeersintensiteit en voertuigtypes, 2. Rijstijl, en 3. Interactie tussen band en wegdek. Het rolgeluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Drie zwarte golven stemmen overeen met de slechtste prestaties in termen van het geluidsniveau van een band. Het vertegenwoordigt een geluidsniveau tussen de huidige maximumlimiet en de nieuwe, lagere limiet die zal worden ingevoerd in overeenstemming met verordening 661, die tussen 2012 en 2016 van kracht wordt.

1 zwarte geluidsgolf = 3dB minder dan de toekomstige, strengere Europese norm.
2 zwarte geluidsgolven = voldoet nu al aan de toekomstige Europese norm.
3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de huidige Europese norm.

Voor meer informatie mail naar info@bandensupermarkt.nl

Of bel naar 06 - 38 40 30 38