Automatisch aansprakelijk bij schade en rijden zonder winterbanden

Automatisch aansprakelijk

De VACO heeft een persbericht doen uitgaan over het automatisch aansprakelijk stellen van automobilisten, als ze schade rijden en geen winterbanden in de wintertijd onder hun auto hebben. Één miljoen automobilisten zou daar voorstander van zijn.

In Nederland is er geen verplichting voor winterbanden maar er rijden nu ongeveer 30% van de automobilisten met winterbanden. Dit zijn enkele bevindingen van GfK dat dit onderzoek heeft gedaan in opdracht van de VACO. De VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche.

ongeluk sneeuw

Winterbanden zijn de veiligste keuze in de wintertijd

Winterbanden zijn veiliger bij een temperatuur van 7° Celsius of minder. Dat is al langer bekend. Dat de temperatuur bij ons vaker onder deze 7° Celsius komt blijkt uit de volgende cijfers.
De gemiddelde temperatuur de afgelopen 7 jaren in de maanden december, januari en februari was namelijk een stuk lager.
2012/2013 = 2.9° C
2013/2014 = 6.0° C
2014/2015 = 4.1° C
2015/2016 = 6.3° C
2016/2017 = 3.8° C
2017/2018 = 3.7° C
2018/2019 = 5.2° C

Winterbanden zijn dus de veiligste keuze in deze maanden. Uit het onderzoek van GfK blijkt dat dit de mening is van 92% van de autobezitters die met winterbanden rijden.
Veel van deze autobezitters vinden dat de autobezitters die zonder winterbanden deelnemen aan het verkeer automatisch aansprakelijk gesteld moeten worden bij schade-rijden tijdens winterweer. Volgens GfK is 33% het eens met deze stelling, daarnaast staat 35% er niet onwelwillend tegenover. Het onderzoek van GfK is gedaan onder 1.500 autobezitters en is een vervolg op een eerder onderzoek in 2015. Toen was nog maar 24% positief over deze stelling, toch een verschil van 9%.

Winterbandenplicht

Door winterbanden te monteren is de kans op schade en letsel een stuk kleiner. Daarom is 26% autorijders van mening dat winterbanden verplicht zouden moeten worden in Nederland. Dit blijkt ook uit het GfK onderzoek. Onder de rijders met winterbanden staat slechts 23% niet achter deze stelling.

De Branchemanager van de VACO (Edwin Brinksma) ziet veel positieve aspecten in dit onderzoek. Volgens hem vindt 90% van de automobilisten grip op de weg, en dus veiligheid, het belangrijkste aspect bij de aanschaf van banden. Deze automobilisten realiseren zich dat banden in de eerste plaats een veiligheidsproduct zijn. Verder is het volgens Brinksma ook goed dat de meerderheid zich laat adviseren door een professional met ervaring in de bandenbranche.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Volgens het onderzoek van GfK rijden mannen vaker op winterbanden dan vrouwen. Een verklaring hiervoor is dat mannen meer kilometers afleggen en daarom ook voor winterbanden kiezen. Verder is gevraagd naar het merk auto dat ze rijden. Hieruit blijkt dat eigenaren van een VW bovengemiddeld vaak op winterbanden rijden. De bezitters van een Opel of Peugeot kiezen minder dan gemiddeld voor winterbanden.

Bandenwisselweken

VACO heeft ieder jaar een campagne De Bandenwisselweken, waarmee automobilisten eraan herinnerd worden om hun winterbanden te laten monteren. Ze hebben hiervoor een website Bandveilig.nl waar veel informatie over dit onderwerp is te vinden. Ook de wetgeving rond winterbanden en sneeuwkettingen is hier aanwezig, net als op deze website via de volgende link: https://bandensupermarkt.nl/wetgeving-winterbanden/.

Het is belangrijk dit ieder jaar bij te houden omdat er nogal eens wijzigingen zijn.