Ik heb een beschadigde band en nu?

Als je band beschadigd of vervormd is dan mag dit zeker niet genegeerd worden. Hier moet je snel actie op ondernemen.

Zichtbare beschadigingen of abnormale verschijnselen moeten zeer goed nagekeken worden door een specialist. Deze kan na grondig onderzoek bepalen of de band gemaakt kan worden of dat deze afgevoerd en vervangen moet worden.

Hieronder worden de verschillende vormen van beschadiging besproken.

Sporingsafstelling

Als je band eruit ziet zoals de afbeelding hiernaast dan is er sprake van “sporingsafstelling”.

Dit is te zien aan de toenemende slijtage van de ene naar de andere kant, met rubberopstroping op de profielranden. Dit komt door onjuiste sporingsafstelling van de voor- of achterwielen.

Om dit op te lossen moet de auto uitgelijnd worden volgens de specificaties van de autofabrikant. Met deze band mag gereden worden als deze verder aan de wettelijke vereisten voldoet.

sporingsafstelling

holle slijtage

Holle slijtage

Op de afbeelding hiernaast een weergave van zogenaamde holle slijtage. Hierbij is de slijtage in het midden van het loopvlak groter dan aan de zijkanten.

Dit komt waarschijnlijk door te rijden met een te hoge bandenspanning. Om dit op te lossen moet je de bandenspanning controleren en eventueel aanpassen indien nodig.

Dit doe je als de banden nog koud zijn en gebruik de spanning volgens de autofabrikant of bandenfabrikant. De band kan nog gebruikt worden als deze verder aan de wettelijke eisen voldoet.

Ronde slijtage

Bij ronde slijtage is de slijtage op de schouders groter dan in het midden van het loopvlak.

De meest waarschijnlijke oorzaak is rijden met een te lage bandenspanning of met overbelasting. Oplossing is de bandenspanning te controleren als de banden in nog koud zijn. Gebruik de spanning zoals die is voorgeschreven door de autofabrikant of de bandenfabrikant.

Met deze band mag verder gereden worden als die verder aan de wettelijke vereisten voldoet.

ronde slijtage
vreemde slijtage

Vreemde slijtage

Als je band eruit ziet zoals de foto hiernaast is er sprake van vreemdsoortige, onregelmatige slijtage.

De vorm van slijtage komt meestal voor op een niet aangedreven achteras. Dit kan het gevolg zijn van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld onjuiste afstelling van de as (achter), of gebreken aan de ophanging.

Met deze band mag gereden worden als deze voldoet aan de wettelijk eisen. Wel moet de geometrie van de auto nagekeken worden. Ook de ophangingsdelen moeten een inspectie ondergaan.

Loslaten van het loopvlak

Zoals de foto hiernaast laat zien kan het loopvlak geheel of gedeeltelijk loslaten.

Dit is meestal het gevolg van warmteontwikkeling die komt doordat langdurig met onderspanning of met overbelasting is gereden. Ook als banden gemonteerd zijn die niet voldoen aan de eisen van de autofabrikant (verkeerd draagvermogen).

Als je band er zo uitziet mag er niet meer mee gereden worden en moet deze vervangen worden door een nieuw exemplaar.

loslaten loopvlak
vervormingen

Vervormingen

Een band kan door verschillende oorzaken opzwellingen of uitstulpingen vertonen. Zie de foto hiernaast voor enkele duidelijk voorbeelden.

Deze vervormingen komen door een breuk van één of meerdere draden van de karkaslaag. Dit komt door het raken van iets zoals een stoeprand, of iets wat op de weg ligt zoals een steen. Door onderspanning en overbelasting worden dit soort beschadigingen nog verergerd.

Als je band eruit ziet zoals op de foto’s mag er niet meer mee gereden worden. Ook moet de auto nagekeken worden op eventuele beschadigingen.