APK eisen autobanden

De profieldiepte over de gehele omtrek in de hoofdprofielgroeven moet minimaal 1,6 mm zijn. De hoofdgroeven zijn alle brede groeven met de oorspronkelijk grootste diepte en de groeven met een slijtagegraad-indicator. De meetbreedte voor de profieldiepte is 3/4 keer de loopvlakbreedte in mm. De loopvlakbreedte is gelijk aan de breedte-aanduiding van de band -50 mm.
Bijvoorbeeld: bandenmaat 175/70R13
Loopvlakbreedte: 175 – 50 = 125 mm
Meetbreedte: 3/4 keer 125 = 94 mm
Dus t.o.v. het midden van de band 47 mm links en 47 mm rechts.

Het karkas mag niet zichtbaar zijn.

Geen uitstulpingen.

De band mag niet opgesneden zijn.

Op één as moeten de banden dezelfde karkasstructuur hebben.

rdw logo

Als er op de banden een draairichting staat aangegeven, dan moet de band goed op de velg zitten. De draairichting wordt meestal aangegeven door een pijl met de tekst “rotation”. De pijl op de band moet de draairichting van de band aangeven als het voertuig naar voren rijdt. Als de banden een binnenzijde en buitenzijde hebben (asymmetrische banden) dan moeten de banden goed op de velg zitten.

Op één as moet dezelfde bandenmaat gemonteerd zijn. De breedte van de band, de verhouding tussen de bandbreedte en de bandhoogte  en de diameter van de velg die op een band staan aangegeven moeten dus links en rechts hetzelfde zijn.

Bij een APK keuring mag er geen noodwiel op één van de assen zitten.

De banden moeten de juiste spanning hebben. Dit is de spanning die in de auto staat of op de tabel van de bandenfabrikant. Bij een te lage spanning moeten de banden tijdens de keuring worden opgepompt. de bandenspanning moet op één as gelijk zijn.

Bepalingen verkeersreglement:

De onder een auto gemonteerde banden moeten voldoen aan de technische top van het voertuig.

Het draagvermogen van de banden moet voldoen aan de maximum toelaatbare asbelasting.

Ook op de website van het RDW kunt u veel terugvinden.

RDW herinneringsbrief

Voor meer informatie mail naar info@bandensupermarkt.nl

Of bel naar 06 - 38 40 30 38