Afvoer en verwerking oude banden

Afvoer oude banden

De afvoer van je oude banden die versleten zijn wordt gedaan een 20-tal gecertificeerde inzamelaars. Deze bedrijven zijn aangesteld om op een milieuverantwoorde manier deze klus te klaren. Ook moeten zij allerlei administratieve werkzaamheden bijhouden om alles te verantwoorden.

verwerking oude banden

Hoe werkt het?

De door RecyBEM gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze bedrijven halen de gebruikte autobanden op bij garagebedrijven, bandenservicebedrijven, dealerbedrijven , caravanbedrijven en leveranciers van automaterialen.

Als de banden zijn opgehaald worden bij het bedrijf de banden bekeken door keurmeesters. Zij kijken naar de staat van de band en welk merk en maat het is. Hier worden de banden die nog waarde hebben gescheiden van het afval (schrotbanden). De banden die nog waarde hebben worden door verkocht aan diverse kanalen in binnen- en buitenland. De maatvoering is nogal verschillend over de wereld zodat maten die hier bijna niet meer voorkomen elders nog gewild zijn. Denk hierbij aan de Afrikaanse markt. Hierdoor krijgen banden met waarde nog een langer leven. Ook kunnen deze banden gebruikt worden voor loopvlakvernieuwing. Beide zijn voorbeelden van hergebruik van producten.

Schrotbanden

Van de banden die als afval overblijven, de schrotbanden, moeten de inzamelaars minimaal 80% bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ook 50% bestemd moet zijn voor materiaalhergebruik.

Om dit te realiseren moeten de inzamelaars deze banden aanbieden aan gecertificeerde recyclers. De recyclers verwerken de banden tot hoogwaardig rubbergranulaat. De inzamelaars kunnen zelf een recycler kiezen als deze maar gecertificeerd is door RecyBEM.

De inzamelaars sturen maandelijks een factuur naar RecyBEM voor de opgehaalde banden en hiervoor krijgen ze een vast vergoeding per band. De vergoeding wordt iedere twee jaar opnieuw bepaald op basis van wat de totale inzamelkosten op dat moment zijn.

RecyBEM keurt jaarlijks de bedrijfsvoering van de inzamelbedrijven.

laden oude banden

Verwerking oude banden

Door toepassing van het besluit worden producenten in importeurs van autobanden verantwoordelijk voor de milieuverantwoorde afvoer van oude banden. Hiervoor zijn er gecertifiseerde recyclebedrijven aangesteld die voldoen aan de kwaliteitseisen. De recyclers scheiden alle onderdelen van een band zoals rubber, staal en textiel. Hierdoor kan de complete band worden verwerkt.

Bijvoorbeeld het rubber wordt klein gemaakt tot rubbergranulaat. Dit kan van grove korrels tot fijn poeder zijn. Hier worden hoge eisen aan gesteld. Door deze ontwikkeling kan rubbergranulaat steeds meer natuurlijke grondstoffen vervangen.

Ook deze werkzaamheden worden jaarlijks gecontroleerd zodat kwaliteit is verzekert.

Ladder van Lansink

Deze ladder van Lansink geeft de volgorde aan van de beste manier om oude banden te verwerken. Hoe hoger de manier van verwerken op de ladder des te beter het is.

De verschillende tredes zijn:

  1. hergebruik als band (25% tot 35%)
  2. loopvlakvernieuwing
  3. alternatief hergebruik
  4. materiaal hergebruiken door recycling
  5. thermisch hergebruik met hoog rendement

Jaarlijks worden er in Nederland op dit moment ruim negen miljoen banden ingezameld.